گزارش جلسه چهارم کمیته گود برداری

بسمه تعالی

 

جلسه‌ی چهارم کمیته‌ی تخصصی گودبرداری در تاریخ هفتم مرداد ماه 1394راس ساعت 17:30 در محل خانه‌ی انجمن آغاز گردید و تا ساعت 19:30 ادامه داشت.

 این جلسه با حضور آقایان دکتر حائری(معاون کمیته)، دکتر الهی، دکتر شفیع پور نور افشان، دکتر صابر ماهانی، دکتر ملک­زاده، دکتر عامل سخی، دکتر درخشندی، مهندس غلامرضا غلامی، مهندس امیر فولادی، دکتر محمد علیایی، ، یوسف قیصر، مهندس عالمی از اعضای کمیته و آقای مهندس نبی زاده و سرکار خانم مهندس زنگباری به عنوان نمایندگان شاخه جوان برگزار شد.

بحث های مطرح شده در این جلسه پیرامون سه محور زیر صورت پذیرفت :

 

ابتدای جلسه مروری بر مصوبات و مباحث مطرح شده در جلسه‌ی گذشته صورت گرفت. سپس شیوه نامه‌ی طراحی گودها توسط دکتر شفیع پور ارائه شد. فصول این شیوه نامه در زیر آورده شده است:

 

شیوه نامه‌ی مذکور توسط افراد حاضر در جلسه به صورت اجمالی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

موضوع بعدی، بحث و گفت و گو پیرامون دستورالعمل تشخیص صلاحیت خدمات ژئوتکنیکی بود که ابعاد موضوع و حواشی قانونی و اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه مصوباتی را نیز به شرح زیر در پی داشت :

 1. فایل شیوه نامه‌ی طراحی برای انجمن و اعضا ایمیل شود که نواقص آن جهت رفع مشخص شود. تکمیل ارجاعات به آئین نامه های معتبر مربوطه وعکس های این شیوه نامه، در دستور کار قرار گیرد.
 2. فهرست بهای گودبرداری که قبلا توسط مهندس غلامی ارسال شده بود، مجددا برای اعضا ارسال گردد و بحث پیرامون آن در جلسه‌ی آینده صورت پذیرد.
 3. در خصوص پیش نویس تشخیص صلاحیت ژئوتکنیک و گودبرداری، تصمیم بر ارسال این دستورالعمل به اعضا شد تا موارد لازم در کمیته مطرح شده و پس از جمع بندی نظرات، به عنوان پیشنهاد به کمیته تدوین دستور العمل‌ها منعکس شود.
 4. اولویت رسیدگی به ارائه‌های تهیه شده توسط اعضا و بحث و بررسی پیرامون هر یک، به شرح زیر باشد:
 5. دستورالعمل تشخیص صلاحیت ژئوتکنیک و گودبرداری
 6. قرارداد های همسان گودبرداری و شیوه نامه ی حقوقی
 7. فهرست بها
 8. گودبرداری در بافت فرسوده
 9. طراحی
 10. نظارت
 11. اجرا
 12. طرح و اجرا

 

بدین ترتیب طی جلسات آتی، در ابتدای هر جلسه شیوه نامه‌ی مربوطه ارائه می شود و سپس به بحث و بررسی پیرامون هر موضوع پرداخته خواهد شد.