اعضای کمیته تخصصی ژئوسنتتیک


 

رئیس کمیته:    

    دکتر کاظم فخاریان

 

 نایب رئیس:    

    مهندس غلامرضا محمدی زاده

 

دبیر کمیته:    

    دکتر جواد نظری افشار

 

اعضا:    

 1. مهندس عادل احمدی نژاد
 2. دکتر مهدی جلیلی
 3. دکتر کاظم فخاریان
 4. دکتر فرزین کلانتری
 5. مهندس غلامرضا محمدی زاده
 6. دکتر فریدون مقدس نژاد
 7. دکتر جواد نظری افشار
 8. مهندس خشایار همتی

  

نمایندگان شاخه جوان:    

 1. مهندس آرمیتا اوبائی
 2. مهندس مهدی مدنی
 3. مهندس حمیدرضا مهرورز

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin