گزارش جلسه سوم کمیته ژئوتکنیک لرزه ای

سومین جلسه کمیته تخصصی ژئوتکنیک لرزه­ای

زمان : یکشنبه 18/05/94 ساعت17:30تا 19:30

 

مباحث مطرح شده

1-     نقاط قوت و ضعف موجود در زمینه ژئوتکنیک لرزه­ای مورد بحث قرار گرفت بطوریکه می­توان گفت پدیدآمدن دوره­های تحصیلات تکمیلی و تدریس دروس مرتبط با این تخصص از یک طرف و از طرف دیگر وجود برخی الزامات ژئوتکنیکی در استاندارد 2800 و مبحث هفتم مقررات ملی را می­توان از پیشرفت­های ژئوتکنیک لرزه­ای قلمداد نمود. با وجود این پیشرفت، همچنان در حوزه اجرا و عملی ساختن الزامات، کاستی­هایی موجود می­باشد. در این راستا، راه­حل کلی توسعه و گسترش دانش ژئوتکنیک لرزه­ای به منظور بالا بردن توان فنی نیروهای متخصص و فهم بیشتر کارفرمایان پروژه­های مرتبط از یک سو و استفاده از رویکرد الزام و اجبار از سوی دیگر می­تواند راهگشا باشد.

2-     با توجه به موضوعات مندرج در فصل ششم استاندارد 2800 و  فصل چهارم نشریه 360 سازمان برنامه در مورد مقاومسازی لرزه ای پی ساختمانهای موجود، لزوم برگزاری سمینارها و کارگاه­ها و دوره­های آموزشی جهت تبیین و تشریح این مباحث برای عموم مهندسان عمران مورد تاکید قرار گرفت.

 

مصوبات

1-     مطابق بندهای فوق­الذکر، محورهای کلی فعالیت کمیته ژئوتکنیک لرزه­ای به شرح ذیل مورد توافق حاضرین جلسه قرار گرفت:

 

2-     درخصوص برگزاری سمینارهای نیم­روزه و یک روزه در زمینه­های مختلف مرتبط، مطابق نظر اعضای کمیته و همچنین رویکرد کلی انجمن مبنی بر جمع­آوری پکیج­های جامع و راهگشا (شامل شناخت و ارائه راه­حل­ها) تصمیم بر این شد که طی مدت فعالیت این کمیته، بسته­ها و پکیج­های جامعی در راستای هر یک از محورهای اصلی ذکر شده و یا زیرشاخه­های آنها به طوری تهیه گردد که متناسب با نیاز جامعه مهندسی، امکان ارائه آنها طی سمینارهای مختلف توسط افراد ذیصلاح و مورد تایید کمیته فراهم آید.