اعضای کمیته تخصصی ژئوتکنیک لرزه‌ای


 

رئیس کمیته:    

    دکتر سید محسن حائری

 

 نایب رئیس:    

    دکتر بهروز گتمیری 

 

دبیر کمیته:    

    ...

 

اعضا:    

 1. دکتر محمدرضا امام
 2. مهندس دانا امینی
 3. دکتر محمد حسن بازیار
 4. دکتراحد باقرزاده خلخالی
 5. دکترهادی بهادری
 6. دکترمهنوش بیگلری
 7. مهندس رامین جباری
 8. دکتر فردین جعفرزاده
 9. دکتر سید محسن حائری
 10. مهندس سید مهدی رادقی مهرجو 
 11. دکتر حبیب شاه‏ نظری
 12. مهندس آرمین صاحب کرم 
 13. دکتر ایمان عشایری
 14. مهندس عیسی فاضلی
 15. دکتر عباس قلندرزاده
 16. دکتر بهروز گتمیری

 

  

نمایندگان شاخه جوان:    

 1. مهندس سعید عسگریان
 2. مهندس محمدی
 3. مهندس ندا مکرم

 

 

لطفا جهت شرکت در جلسات کمیته تخصصی ژئوتکنیک لرزه ای با خانه انجمن ژئوتکنیک ایران تماس بگیرید.

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin