اعضای کمیته تخصصی ژئوتکنیک زیست محیطی


 

رئیس کمیته:    

    دکتر کاظم بدو

 

 نایب رئیس:    

    دکتر علی پاک 

 

دبیر کمیته:    

    ...

 

اعضا:    

  1. دکتر علی پاک
  2. دکتر مهدی درخشندی
  3. مهندس مجید گلوی
  4. مهندس غلامرضا محمدی زاده 
  5. دکتر علیرضا نگهدار

 

 

 

نمایندگان شاخه جوان:    

  1. مهندس ژیلا پاشایی
  2. مهندس رکسانا خیری
  3. زهرا کاویار

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin