اعضای کمیته تخصصی پی های ویژه

  رئیس کمیته:         دکتر کامبیز بهنیا        

 

 

                            نایب رئیس:         دکتر کاظم فخاریان   دبیر کمیته:         مهندس غلامرضا محمدی زاده   اعضا:     دکتر ابوالفضل اسلامی مهندس بهرام امینی دکتر کامبیز بهنیا مهندس حسن تهرانی مهندس سید مهدی رادقی مهرجو دکتر سعید غفارپور جهرمی دکتر کاظم فخاریان مهندس احسان مؤمنی مهندس غلامرضا محمدی زاده   نمایندگان شاخه جوان:    مهندس صدرا روحی مهندس رضا ملکان         لطفا  جهت شرکت در جلسات کمیته تخصصی پی های ویژه با خانه انجمن ژئوتکنیک ایران تماس بگیرید.      

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin