برنامه بازدید یک روزه از «قطعه یک پروژه آزادراه تهران - شمال»

انجمن ژئوتکنیک ایران در نظر دارد برنامه بازدید یکروزه از قطعه اول پروژه آزادراه تهران شمال را برگزار کند.

برنامه بازدید از 15 کیلومتر ابتدایی پروژه که پل شماره 6 را هم شامل می شود انجام خواهد شد. در طول مسیر از پل ها، تونلها، سازه هایی همچون دیوارهای حائل بتنی و خاک مسلح و همچنین از تجهیز کارگاه پیمانکاران بین المللی بازدید خواهد شد. این بازدید به مدت یک روز کاری کامل شامل ایاب و ذهاب، بیمه و پذیرایی خواهد بود.

 

زمان:  هشت صبح سه شنبه نوزدهم مرداد ماه 1395

مهلت ثبت نام: جمعه پانزدهم مرداد ماه 1395

مبدا حرکت: ترمینال مسافربری آرژانتین

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09357496950 ، آقای مهندس رضا ملکان، تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

صفحه ثبت نام...       ...ظرفیت تکمیل شد!