اعضای کمیته تخصصی همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران


 

رئیس کمیته:    

    ...

 

 نایب رئیس:    

    ...

 

دبیر کمیته:    

    ...

 

اعضا:    

  1. مهندس بهرام امینی
  2. دکتر حمیدرضا الهی
  3. مهندس مهسا برنده
  4. دکتر سعید غفارپور جهرمی
  5. دکتر مهدی درخشندی
  6. دکتر بهروز گتمیری

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin