اعضای کمیته تخصصی تعرفه و فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک


 

رئیس کمیته:    

    مهندس محمدعلی صادقی

 

نایب رئیس:    

   مهندس غلامرضا غلامی

 

دبیر کمیته:   

   ...

 

اعضا:    

  1. مهندس بهرام امینی
  2. دکتر بدیل پهلوان
  3. مهندس سعید حیدری
  4. مهندس غلامرضا غلامی
  5. مهندس کیوان کیوان‏ پژوه
  6. دکتر محمد نوروز علیایی