اعضای کمیته تخصصی بهسازی خاک

  رئیس کمیته:         دکتر مسعود مکارچیان  

نایب رئیس:         ...  

دبیر کمیته:        مهندس  علیرضا شریفی  

اعضا:     دکتر محمدرضا امام مهندس مهسا برنده مهندس حسن طهرانی مهندس رامین جباری دکتر مهدی جلیلی دکتر سیدمحسن حائری مهندس علیرضا شریفی سلطانی مهندس علیرضا عالم زاده دکتر محمد علیایی مهندس عیسی فاضلی مهندس امیر فولادی مهندس مجید گلوی دکتر مجید مرادی مهندس بهزاد معین دکتر مسعود مکارچیان دکتر علیرضا نگهدار      

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin