گزارش فعالیت کمیته بهسازی خاک - آذر ماه ۹۶

خلاصه­ ای از جلسات و اهم تصمیمات اخذ شده در کمیته بهسازی انجمن ژئوتکنیک ایران جهت اطلاع اعضای محترم انجمن و علاقه ­مندان به حرفه ژئوتکنیک به شرح زیر تقدیم می­شود:

پس از فعال شدن مجدد کمیته ­های انجمن، جلسات ماهیانه کمیته بهسازی از زمستان سال 1394 شروع و پس از یک دوره وقفه کوتاه، مجددا از تابستان سال 1396 از سر گرفته شد. از سال 1394 تا کنون تعداد 16 جلسه برگزار شده و در زمان تهیه این متن تشکیل جلسه هفدهم در برنامه انجمن می­باشد. آقایان دکتر سیاوش لیتکوهی عهده ­دار ریاست کمیته بهسازی و مهندس علیرضا شریفی سلطانی عهده­ دار دبیری کمیته می­ باشند.

اهم فعالیت­ها و تصمیمات اخذ شده تاکنون به شرح زیر است:

کمیته بهسازی از همکاری اعضای انجمن و علاقه ­مندان برای شرکت در جلسات و پذیرش مسئولیت استقبال می­نماید. اعضای انجمن و علاقه ­مندان می­توانند برای عضویت در کمیته با منشی انجمن سرکار خانم نصرآبادی تماس حاصل فرمایند.

جلسات کمیته بهسازی یکشنبه­ های آخر هر ماه برگزار می­ گردد (تقویم جلسات از منشی انجمن قابل دریافت است).

 

علیرضا شریفی

دبیر انجمن

آذرماه 1396