لیست فصلنامه‌ها

تمامی فصلنامه‌های منتشر شده توسط انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران از طریق تارنمای انجمن قابل دسترسی است. برای دریافت هرکدام از شماره‌های این فصلنامه لطفاَ بر روی لینک مربوط کلیک نمائید.


فصلنامه شماره 1 (2.1 مگابایت)

فصلنامه شماره 2 (2.4 مگابایت)

فصلنامه شماره 3 (2.2 مگابایت)

فصلنامه شماره 4 (1.5 مگابایت)

فصلنامه شماره 5 (2.7 مگابایت)

فصلنامه شماره 6 (1.9 مگابایت)

فصلنامه شماره 7 (0.0 مگابایت)

فصلنامه شماره 8 (2.83 مگابایت)

فصلنامه شماره 9 (3.56 مگابایت)

فصلنامه شماره 10 (2.49 مگابایت)

فصلنامه شماره 11 (4.01 مگابایت)

فصلنامه شماره 12 (2.38 مگابایت)

فصلنامه شماره 13 (2.65 مگابایت)

فصلنامه شماره 14 (1.08 مگابایت)

فصلنامه شماره 15 (0.99 مگابایت)

فصلنامه شماره 16 (1.27 مگابایت)

فصلنامه شماره 17 (3.82 مگابایت)

فصلنامه شماره 18 (4.3 مگابایت)

فصلنامه شماره 19 (7.69 مگابایت)

فصلنامه شماره 20 (3.08 مگابایت)

فصلنامه شماره 21 (3.08 مگابایت)

فصلنامه شماره 22 


 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin