• نشریه انجمن ژئوتکنیک ایران

    «ژئوتكنيك» نخستين رسانه بخش خصوصى مهندسى ژئوتكنيك (مكانيك خاك و مهندسى پى) ايران است كه هر سه ماه يكبار منتشر مى شود. «ژئوتكنيك»، نشريه اى است آزاد و مستقل كه به هيچ گروه و دسته اى وابستگى ندارد و از هيچ دستگاه دولتى و غير دولتى، كمك مالى دريافت نكرده است. تمامی شماره های این نشریه و سایر نشریه های منتشر شده توسط انجمن ژئوتکنیک ایران از اینجا قابل دسترسی است. 

     

     

     

     

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin