عضویت اشخاص حقیقیابتدا لازم است فرم رسمی تقاضای عضویت را دریافت نمایید:


فرم رسمی تقاضای عضویت در انجمن ژئوتکنیک ایران برای اشخاص حقیقی

سپس تصویر فرم تکمیل و امضا شده را در اینجا آپلود فرمایید:

تصویر فرم امضا شده عضویت (*)
لطفا تصویر فرم امضا شده را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید


نام و نام‌خانوادگی (فارسی) (*)
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
نام پدر
Invalid Input
محل تولد
Invalid Input
محل صدور
Invalid Input
استان (*)
لطفاً استان محل سکونت خود را وارد کنید.
تلفن محل کار (همراه با کد)
Invalid Input
دورنگار (همراه با کد)
Invalid Input
رایانامه (*)
لطفاً آدرس رایانامه خود را بصورت صحیح وارد کنید.
آخرین دانشگاه محل تحصیل
Invalid Input
اسامی معرفین
Invalid Input
در حال حاضر دانشجو هستم (*)
لطفا وضعیت تحصیلی خود را اعلام فرمایید
تصویر شناسنامه (*)
لطفا تصویر شناسنامه را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
تصویر کارت ملی (*)
لطفا تصویر کارت ملی را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
عکس پرسنلی 4×3 (*)
لطفا عکس پرسنلی را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
تصویر مدرک کاردانی (*)
لطفا تصویر مدرک کاردانی را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
تصویر مدرک کارشناسی (*)
لطفا تصویر مدرک کارشناسی را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
تصویر مدرک کارشناسی ارشد (*)
لطفا تصویر مدرک کارشناسی ارشد را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
تصویر مدرک دکتری (*)
لطفا تصویر مدرک دکتری را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
تصویر کارت دانشجویی (*)
لطفا تصویر کارت دانشجویی را با فرمت PDF یا JPG و با حجم حداکثر 250 کیلوبایت ارسال فرمایید
سوابق تحصیلی و کاری (رزومه)
لطفا فایل سوابق رادر فرمت PDF و با حجم حداکثر 500 کیلوبایت ارسال فرمایید
پروفایل اینترنتی (وبسایت، ResearchGate، LikedIn، GEOWorld، ...)
لطفا لینک اینترنتی پروفایل خود را وارد نمایید

نام و نام‌خانوادگی (انگلیسی) (*)
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید.
تاریخ تولد
Invalid Input
شماره شناسنامه (*)
لطفاً شماره شناسنامه خود را وارد کنید.
کدملی (*)
لطفاً کد ملی خود را بصورت یک عدد 10 رقمی وارد کنید.
آدرس (*)
لطفاً آدرس و کدپستی خود را وارد کنید.
کدپستی (*)
لطفا کد پستی ده رقمی را وارد فرمایید.
تلفن همراه (*)
لطفاً تلفن همراه خود را وارد کنید.
آخرین مدرک تحصیلی (*)
تخصص
Invalid Input

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin