شرایط، ضوابط و مزایای عضویت

خدمات انجمن به اعضای مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) ایران

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران و توسعۀ کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مهندسی خاک و پی، انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران تشکیل شده که موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند به‌منظور نیل به هدف‌ها، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد آورد:

 

انواع و شرایط عضویت در انجمن مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) ایران

انجمن سه نوع عضو دارد:

 

 ۱. اعضای پیوسته

کلیۀ افرادی که حداقل دارای درجۀ کارشناسی‌ ارشد در رشتۀ مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوستۀ انجمن درآیند. اعضای پیوسته اعضای اصلی محسوب می‌شوند، حق رأی دارند، مکلف به پرداخت حق عضویت‌اند و به سه رده به‌شرح زیر تقسیم می‌شوند. شرایط احراز هر رده در آیین‌نامه‌های داخلی انجمن مشخص می‌شود:

الف: عضو پیوستۀ عادی؛

ب: عضو پیوستۀ متخصص؛

ج: عضو پیوستۀ متخصص ارشد.

 

۲. عضو وابسته

تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های وابسته به حرفۀ مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) که فعالیت جاری در این حرفه دارند و تکنسین‌های رشتۀ مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) و شرکت‌ها و انجمن‌های مهندسی می‌توانند به عضویت وابستۀ انجمن درآیند. اعضای وابسته حق رأی ندارند و حق عضویتشان طبق آیین‌نامه‌های داخلی انجمن مشخص و دریافت خواهد شد.

 

۳. عضو افتخاری

شخص حقیقی یا حقوقیِ ایرانی یا خارجی که کارنامۀ علمی یا تجربیِ ممتازی دارد و می‌تواند با انجمن همکاری کند و به ترقی و پیشبرد علمی و فنی آن کمک کند، واجد شرایط عضویت افتخاری است. برای عضویت افتخاری، تحصیلات یا سابقۀ کار مهندسی الزامی نیست. احراز عضویت افتخاری فقط با پیشنهاد هیئت‌مدیرۀ انجمن و پس از تصویب مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

 

 شرایط عضویت اعضای پیوسته

هر فرد متخصص در رشتۀ مکانیک خاک و مهندسی پِی که دارای فعالیت جاری و مستمر بوده و حایز تمامی شرایط زیر باشد، می‌تواند با تصویب نهایی هیئت‌مدیره به عضویت انجمن درآید:

۱. داشتن مدرک حداقل کارشناسیِ مهندسی راه و ساختمان یا عمران یا مدرک تحصیلی در یکی از رشته‌های مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) که مورد تأیید مراجع رسمی کشور باشد؛

۲. اعضای وابسته که طبق آیین‌نامه‌های اجرایی واجد شرایط عضویت پیوستۀ انجمن باشند؛

۳. پذیرفتن مفاد اساس‌نامه؛

۴. محروم‌نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته‌نبودن به سازمان‌های ضدّمردمی و نیز گروه‌های ضدّانقلاب؛

۵. داشتن حُسن شهرت حرفه‌ای و اجتماعی.

 

۴. اعضای موسساتی و شرکت‌ها (حقوقی)

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند. 

 

مزایای عضویت حقیقی در انجمن مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) ایران

 

مزایای عضویت حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) در انجمن مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) ایران

 

حق عضویت سالانه در انجمن مکانیک خاک و مهندسی پِی (ژئوتکنیک) ایران

                                                                                                 (آخرین بروزرسانی: ۱۳۹٨ )