احداث تونل euroasia در کشور ترکیه

ماخذ مطلبIstanbul Strait Road Tunnel Boring Commencement Ceremony

تار نمای رسمی پروژه


www.avrasyatuneli.com.tr

 

عنوان کامل مطلب :

EURASIA TUNNEL PROJECT (Istanbul Strait Road Tube Crossing Project)

خلاصه مطلب :

بخش عمده ای از مسیر جدید حدود 14 کیلومتری بین بخش آسیایی و اروپایی استانبول با احداث تونلی دو طبقه به طول تقریبی 5.5 کیلومتر و در عمق بیش از بیست متری زیر آب ساخته میشود . احداث و تعریض بیش از 9 کیلومتر جاده در طرفین تونل باعث خواهد شد فاصله زمانی بین دو بخش استانبول به پانزده دقیقه کاهش یابد .

لینک مطلب برای مطالعه بیشتر 


علاوه بر شاخصه های فنی پروژه که قطعا از جمله شاهکارهای مهندسی میباشد ، شاخصه های مدیریت پروژه و تامین سرمایه ( در قالب تامین ، بهره برداری ، واگذاری BOT ) این کار نیز قابل توجه است.

علاوه بر موارد فوق ، داشتن تارنمای فعال و روزآمد و اهمیت خاصی که مسئولین پروژه برای اطلاع رسانی قائل هستند میتواند الگوی مناسبی برای پروژه های در دست احداث در کشورهای همجوار باشد .