گیر دار کردن ژئوممبران از طریق آنکوراژ در پوشش لندفیل

ماخذ مطلب

وب سایت  ژتوسنتتیکا  Earth Anchors for Exposed Geomembrane Covers - Platipus Anchors

Geosynthetics insight 

لینک ماخذ 

عنوان کامل مطلب :

Earth Anchors for an Exposed Geomembrane Cover

خلاصه مطلب :

استفاده از مصالح ژئوسنتتیک برای پوشش لندفیل هایی که پر شده اند ،دارای مزایای فراوانی است اما مشکلات بهره برداری و نگهداری از این پوشش ها نیز باید مدنظر قرار بگیرد . از جمله آن مشکلات بروز پدیده uplift و همچنین لغزیدن پوشش روی سطح شیبدار است که برای یرطرف کردن این مشکلات ، مهندسین معمولا با اجرای ترانشه های گیرداری در پیرامون و روی سطح لندفیل ، سعی در مهار پوشش ژئوسنتتیک مینموده اند . در خبر فوق استفاده از میله های مهار anchorage  برای تثبیت پوشش ژئوسنتتیک روی سطح لندفیل ، در پروژه ای در کشور ایالات متحده ، توضیح داده شده است که میتواند برای مهندسین ژئوتکنیک و متخصصین ژئوسنتتیک جالب توجه باشد .

لینک مطلب برای مطالعه بیشتر 

اهمیت مطلب :


استفاده از ژئوممبران برای جلوگیری از خیس شدن سطح ترانشه ها (شیبهای) مارنی که حین بارندگی در معرض فرسایش شدید قرار میگیرند ، ایده ای است که از مدتها قبل ذهن مهندسین راهساز و ژئوتکنسین ها را درگیر کرده است . بکارگیری آنکوراژ به همراه لایه آب بند کننده ژئوسنتتیک شاید بتواند راهبرد فنی و اجرایی مناسبی در آن قبیل پروژه ها باشد .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin