چهارمین شماره خبرنامه انستیتو ژئوسنتتیک (GSI) در سال 2015 منتشر شد

ماخذ خبر : انستیتو ژئوسنتتیک

GEOSYNTHETICS INSTITUTE

لینک ماخذ

**بررسی محتوای وب سایت انستیتو ژئوسنتتیک را به دانشجویان و محققین ژئوتکنیک - ژئوسنتتیک ، توصیه میکنیم** 

 

خلاصه خبر :

انتشار آخرین شماره خبرنامه انستیتو ژئوسنتتیک (GSI) در سال 2015

لینک خبر

 در این شماره مانند شماره های قبلی خبرنامه های GSI در جریان عناوین تحقیقاتی موسسه تحقیقات ژئوسنتتیک Geosynthetics Research Institute قرار خواهید گرفت . همینطور آخرین اخبار در خصوص فعالیت های زیر شاخه های پنج گانه انستیتو ژئوسنتتیک را در یافت خواهید کرد .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin