اولین شماره از بولتن ISSMGE در سال 2016 منتشر شد

ماخذ خبر : انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

 

خلاصه خبر :

اولین شماره از بولتن ISSMGE  در سال 2016 منتشر شد .

 

لینک خبر :

 

 

 

 مطالب خواندنی در این شماره :

 

یک : معرفی فعالیت ها و امکانات آزمایشگاه و مرکز تحقیقات  CERMES

 

CERMES, the geotechnical engineering group of Laboratoire Navier, at Ecole nationale des ponts et chaussees

 

 

 لینک مطلب بالا

 

دو : گزارش میزبان از اهم فعالیتهای صورت گرفته و دعوت از اعضای شاخه جوانان انجمنهای ژئوتکنیک زیر مجموعه issmge  برای شرکت در هشتمین کنفرانس شاخه جوانان در آستانه قزاقستان

Report from The

Kazakhstan Geotechnical Society

The 8th Asian Young Geotechnical Engineering Conference  AYGE

 

 لینک مطلب بالا

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin