نخستین سمینار یک روزه بهسازی خاک برگزار می گردد

 

انجمن ژئوتکنیک ایران در نظر دارد نخستین سمینار یک روزه بهسازی خاک در تاریخ 29 خرداد ماه 1398 را در محل سالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار نمایید.
لذا از شما دعوت می گردد در این سمینار ارزشمند حضور یابید.
امیدواریم که در این رویداد افتخار میزبانی شما را داشته باشیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس
http://evand.com/geo
مراجعه فرمایید.