بررسی دلایل ریزش دیوار خاک مسلح

ماخذ خبر : وب سایت ثبت اخبار مهندسی 

              Engineering News Record 

                    لینک ماخذ 

خلاصه خبر :

با گذشت یکسال از ریزش دیوار بلند خاکی مسلح شده با ژئوگرید در ایالت ویرجینیای آمریکا ، تحقیقات در خصوص دلایل ریزش این دیوار کماکان ادامه دارد .

لینک خبر

مطالعات مرتبط با طراحی ، اجرا و بهره برداری از سازه خاک مسلحی که در خبر بالا به آن اشاره شده است یکی از داغترین موضوعات کاری محققین ژئوتکنیک و متخصصین ژئوسنتتیک ظرف یکسال گذشته بوده است . شما مهندسین علاقمند هم اگر اطلاعاتی در خصوص رفتار نگاری این پروژه و یا پروژه های خاک مسلح دیگری که دارای نکات شاخص حرفه ای - آموزشی هستند ، اطلاعاتی دارید ، برای دبیرخانه انجمن ژئوتکنیک ارسال نمایید تا به نحو مقتضی به اطلاع دیگر علاقمندان رسانده شود .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin