رقابت با برترینهای تونل و سازه های زیرزمینی در سال 2016

ماخذ خبر : انجمن بین المللی تونل  و فضاهای زیرزمینی

International Tunnelling & Underground Space Association 

لینک ماخذ 

 

 

خلاصه خبر :

دومین دوره انتخاب برترینهای تونلسازی ، دهم نوامبر 2016 در سنگاپور برگزار خواهد شد 

لینک خبر

 علاقمندان برای شرکت در این مسابقه علمی- تخصصی میتوانند عملکرد شاخص شخص و یا شرکتشان را بر اساس سر فصلهای تعیین شده در این لینک اعلام نمایند .

از جمله سر فصلهای شاخصی که شرکت در آن به مهندسین ژئوتکنیک جوان توصیه میشود ، بخش تونل ساز جوان این مسابقه است .

با توجه به تعداد زیادی از طرحهای ساخت تونل در کارهای مترو ، انتقال آب ، راه و راه آهن و همچنین گودبرداریهای شاخصی که طی سال گذشته در ایران انجام شده ، انتظار میرود مهندسین ژئوتکنیک ایرانی بتوانند عناوین شایسته ای کسب نمایند .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin