فراخوان ها

 

 فرصتهای مشارکت در کارهای عمومی و یا تخصصی انجمن ژئوتکنیک ایران در اینجا اطلاع رسانی می شود. بعلاوه، شما همواره می توانید پیشنهادات خود را در تماس با دبیرخانه انجمن مطرح نموده و جایگاه خود را در خانه انجمن ژئوتکنیک ایران شکل دهید!

 

 

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان ارسال مطالب درباره رفتار نگاری گودهای عمیق و سازه های زیرزمینی نوشته شده توسط Super User 5440

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin