درگذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر جعفرزاده

 

به اطلاع می رساند که متاسفانه مادر گرامی جناب آقای دکتر جعفرزاده، استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف به رحمت خدا رفته اند. انجمن ژئوتکنیک ایران برای آن بانوی فرهیخته طلب آمرزش داشته و برای بازماندگان محترم آرزوی صبر دارد.