سومین دوره آموزشی تخصصی رفتارنگاری و پایش در کارهای ژئوتکنیکی

ماخذ خبر : 

وب سایت «کارگاههای آموزشی رفتار نگاری در ژئوتکنیک »  

International Course on Geotechnical and Structural Monitoring 

لینک ماخذ 

عنوان کامل خبر :

3rd International Course on Geotechnical and Structural Monitoring

خلاصه خبر :

پس از استقبال مناسب مهندسین عمران و ژئوتکنیک از کارگاههای برگزار شده طی سالهای 2014 و 2015 ، برگزار کنندگان تصمیم به برگزاری سومین دوره طی 7 تا 9  ژوئن 2016 در منطقه توسکانی کشور ایتالیا نموده اند .

لینک خبر

از جمله فعالیت های جنبی این کنفرانس برگزاری  بازدید میدانی یکروزه از زمین لغزش Poggio Baldi که در سال 2010 اتفاق افتاده و تحت رفتار نگاری قرار گرفته است میباشد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این بازدید اطلاعات بیشتر  را دراین لینک دریافت کنید .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin