کنفرانس منطقه ای ژئوتکنیک آسیای جنوب شرق

ماخذ خبر 

وب سایت «انجمن ژئوتکنیک آسیای جنوب شرقی SEAGS »  

South East Asian Geotechnical Society

لینک ماخذ 

عنوان کامل خبر :

19TH SOUTHEAST ASIAN GEOTECHNICAL CONFERENCE
on
Deep Excavation and Ground Improvement

خلاصه خبر :

انجمن ژئوتکنیک آسیای جنوب شرقی نوزدهمین کنفرانس منطقه ای خود را با تمرکز روی گود برداری و بهسازی خاک برگزار خواهد نمود . زمان برگزاری 31 می تا 3 ژوئن 2016 و محل برگزاری شهر کوالالامپور پایتخت مالزی خواهد بود .

لینک خبر

از جمله فعالیت های جنبی این کنفرانس برگزاری  کارگاه یکروزه طراحی و کنترل کیفیت شمع توسط پروفسور Harry Poulos   میباشد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این کارگاه آموزشی بروشور آن را دراین لینک دریافت کنید .

 هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin