ششمین کنفرانس سالانه «پی عمیق » هندوستان

ماخذ خبر

وب سایت «انستیتو پی عمیق»  

Deep Foundations Institute

لینک ماخذ 

خلاصه خبر :

ششمین کنفرانس سالانه «پی عمیق » طی روزهای 9 و 10 سپتامبر 2016 در شهر کلکته و توسط « انستیتو پی عمیق هندوستان » برگزار میشود . عنوان این سمینار «فناوریهای پی عمیق و توسعه زیربنایی هندوستان » میباشد .

با توجه به نزدیکی محل برگزاری و همچنین نزدیکی نسبی سطح دانش ، تجربه و فناوری پی سازی بین ایران و هندوستان ، حضور در این سمینار به مهندسین ژئوتکنیک و متخصصین بهسازی خاک ایرانی توصیه میشود .

لینک خبر 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin