نامگذاری خاص روز جهانی آب در سال 2016

ماخذ خبر : وب سایت روز جهانی آب 

              World Water Day

                    لینک ماخذ 

خلاصه خبر :

بیست و دوم مارس 2016 (روز جهانی آب ) تحت عنوان « آب و اشتغال » نامگذاری شده است .

لینک خبر

 بنا به پیشنهاد سازمان ملل ،  بیست و دومین روز از ماه مارس هر سال به عنوان روز جهانی آب نامگذاری شده و برای این روز برنامه های خاصی نیز ترتیب داده میشود .

بطور خاص ؛ روز جهانی آب در سال 2016 را به منظور جلب توجه به حرفه هایی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به آب مرتبط میباشند ، روز «آب و شغل » نامیده اند . مهندسین عمران عموما و متخصصین ژئوتکنیک خصوصا ، نقش مهمی در برنامه ریزی های راهبردی مرتبط با آب و همچنین مراحل ساخت ، بهره برداری و نگهداری از بناهای آبی ایفا میکنند . لذا جزو شغل های مرتبط و موثر در صنایع آب میباشند . علاقمندان میتوانند از طریق لینک بالا به وب سایت روز جهانی آب مراجعه و ایده ها و نظراتشات را در خصوص ارتباط تخصصشان با آب بیان کنند