سمینار تخصصی «پی های ویژه» برگزار شد

 

از جمله اهداف انجمن ژئوتکنیک ایران، افزایش سطح علمی و فنی مهندسان ژئوتکنیک ازطریق تشکیل نشست‌های سخنرانی و بحث و انتقاد و تبادل‌نظر است. برگزاری سمینارها به شناساندن مهندسان ژئوتکنیک و حرفه مهندسی ژئوتکنیک به جامعه، و نیز ایجاد همکاری و هماهنگی بین مهندسان ژئوتکنیک کمک می کند. در همین راستا کمیته علمی تخصصی پی ویژه انجمن ژئوتکنیک با همکاری کمیته برگزاری سمینارها و مجامع علمی انجمن، سمینار یک روزه «پی های ویژه» را با پشتیبانی کمیته ملی سدهای بزرگ و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در اسفندماه 1394 برگزار کرد. 

 

  

 

نزدیک به سیصد تن از همکاران صنف ژئوتکنیک و دانشجویان گرایش مکانیک خاک و پی در این سمینار یک روزه حضور یافتند. سخنرانان سمینار آقایان:

 • دکتر کامبیز بهنیا
 • دکتر بهروز گتمیری
 • دکتر ابوالفضل اسلامی
 • دکتر کاظم فخاریان
 • مهندس بهرام امینی
 • مهندس کیوان کیوان پژوه
 • دکتر علی فاخر
 • دکتر محمود قضاوی

در خصوص مباحث کاربردی و مطالعات موردی پی ها در زمین سست، پی ها در لبه شیروانی، پی های نیمه عمیق،  پی های عمیق، بهسازی عمیق خاک، و پیش بارگذاری مطالب مفیدی ارائه دادند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 کمیته علمی سمینار:     

 

 

 

 • دکتر محمود قضاوی (دبیر)
 • دکتر کاظم فخاریان
 • مهندس بهرام امینی
 • مهندس رضا محمدی زاده
 • مهندس صدرا روحی
 • مهندس ماهان لامعی (مسئول هماهنگی و کارهای نرم افزاری)

 

 

 

 

  

 

کمیته اجرایی سمینار:  

 

 •  مهندس خشایار همتی
 • مهندس علی بیات
 • مهندس نوید نیکوبخت
 • مهندس زهرا خاکزاد
 • مهندس زهرا کاویار
 • مهندس مهدیه سادات ترابی
 • مهندس حمیدرضا مهرورز
 • مهندس آرش جواهری
 • مهندس هانیه سید هاشمی
 • مهندس محمد امین گلچین
 • مهندس محمد عزیزی (خرید و تدارکات)
 • مهندس نیلوفر زنگباری

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مهندس رضا ملکان
 • مهندس مهیار عظیما
 • مهندس ندا مکرم
 • مهندس علیرضا نعمتی زاده (گرافیک و طراحی)
 • مهندس محسن مرادی
 • مهندس امیر رضایی (وبسایت)
 • مهندس سحر مهرپویا
 • مهندس نفیسه زکی زاده
 • مهندس مرجان صفریان
 • مهندس آرمیتا اوبائی
 • مهندس مهسا زمانی
 • مهندس شیما گل صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin