انتخاب آقای دکتر بهروز گتمیری به سمت ریاست جامعه مهندسان مشاور ایران

 

رییس هییت مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران ، جناب آقای دکتر بهروز گتمیری، در انتخابات اخیر جامعه مهندسان مشاور ایران ، به عنوان رییس هیات رییسه انتخاب شده اند. این انتساب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم و امیدواریم با پشتکاری که از ایشان سراغ داریم ظرفیت های جامعه مهندسان مشاور را همچون انجمن ژئوتکنیک بارور نموده و موجبات همکاری بیش از پیش این دو سازمان مردم نهاد را فراهم آورند .


وبسایت جامعه مهندسان مشاور ایران...

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin