خبرهای مهندسی ژئوتکنیک

 

 

 • رویدادها

   

   اخبار جلسات، سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی، سمینارها، کنفرانسها، مراسم و گردهمایی های مرتبط با صنف مهندسی ژئوتکنیک در اینجا ارائه می شود.

   

   

 • فراخوان ها

   

   فرصتهای مشارکت در کارهای عمومی و یا تخصصی انجمن ژئوتکنیک ایران در اینجا اطلاع رسانی می شود. بعلاوه، شما همواره می توانید پیشنهادات خود را در تماس با دبیرخانه انجمن مطرح نموده و جایگاه خود را در خانه انجمن ژئوتکنیک ایران شکل دهید!

   

   

   

 • تازه های نشر و فضای مجازی

   نشریات چاپی و درگاههای الکترونیک حاوی موضوعات مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر می شوند، در این صفحه معرفی شده و اخبارمهم آنها به اطلاع اعضا و علاقمندان انجمن ژئوتکنیک ایران می رسد.

   

   

   

   

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin