دوره آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی خاک - نوبت دوم

 

 

گزارش برگزاری ورکشاپ

 

 

دومین دوره آموزشی کوتاه مدت (نیم روزه) بهسازی خاک صبح روز پنج‌شنبه 28/12/1395 در محل خانه انجمن با حضور کارشناسان مهندسی عمران و کارشناسان ارشد ژئوتکنیک و با ارائه سخنرانی‌های زیر انجام شد:


- آقای مهندس کیوان‌پژوه مدیرعامل مهندسین مشاور دریا‌خاک‌پی و عضو هیأت‌مدیره شرکت دریاراک
ایشان با توجه به تجاربی که در پروژه‌های مختلف بهسازی خاک در ایران داشته‌اند، به بیان اصول طراحی و کنترل کیفیت روشهای بهسازی خاک که بر اساس وارد کردن انرژی به خاک و ایجاد تراکم سطحی و یا عمقی استوار هستند، پرداختند.

 دریافت فایل پاورپوینت...

 


- آقای Adrien Michelin
ایشان به عنوان مدیر فنی شرکت Menard در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی مفصلاً اصول طراحی روشهای بهسازی خاک که بر اساس ایجاد ستونی از مصالح مقاوم یا متراکم شده (Inclusion) در خاک هستند، را مورد بحث قرار دادند.
روشهای ارائه شده عبارت بودند از جایگزینی دینامیکی – ستون سنگی- CMC
همچنین در پایان جلسه مفصلاً سؤالات مخاطبین را پاسخ دادند.

 دریافت فایل پاورپوینت...

 

 


- آقای مهندس کریم‌پور
ایشان که مدیر دفتر ایران شرکت Menard هستند و بیش از ده سال سابقه مدیریت پروژه‌های بهسازی خاک در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ایران را داشته‌اند، مفصلاً پیرامون تجهیزات بهسازی خاک و فرآیند کنترل کیفیت روشهای بهسازی که سخنرانان قبل در مورد طراحی آنها صحبت کرده بودند پرداختند.

 دریافت فایل پاورپوینت...