انجمن ژئوتکنیک ایران

 

این انجمن در طول 41 سال گذشته گام‌های متعدد و مؤثری در جهت گسترش و پیشبرد ژئوتکنیک، توسعه کمی و

کیفی نیروهای متخصص، بهبود آموزش و پژوهش، و ارتقاء کیفی مهندسی ژئوتکنیک در عمل برداشته است [ادامه...]

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin